Rok 2020 přinesl skokový nárůst dárcovských SMS

Dárcovská SMS je populárním dárcovským nástrojem, využívá ji 7 z 10 dárců. V loňském roce poslali dárci 968 391 DMS v celkové hodnotě přes 56 mil. Kč.


V roce 2020 se prostřednictvím DMS vybralo o neuvěřitelných 40 % více peněz než v roce 2019. Je evidentní, že Češi jsou národem, který v krizi drží při sobě a lidé se vzájemně podporují. Nárůst byl způsobený především mimořádnými benefičními akcemi a krátkodobými sbírkami, které probíhaly na podporu boje pro epidemii nemoci COVID-19 a jejím důsledkům," říká výkonný ředitel APMS Jiří Grund a dodává, že „i tradiční akce, jako např. Kuře Pomozte dětem! nebo Adventní koncerty zažily obrovskou vlnu solidarity ze strany dárců."

 

Některé benefiční akce dosáhly velmi úspěšných výsledků. Patří mezi ně např. Adventní koncerty České televize, jejichž výtěžek přesáhl 18 mil. korun a stal se tak nejštědřejším ve své historii. Zvýšení DMS byl v rámci této akce o 40 % a zvýšení výnosu pro neziskové organizace činilo o 3 miliony korun více než doposud. Na Adventní koncerty přispěli v roce 2020 dárci prostřednictvím DMS 8,9 mil. Kč. Stejně tak pořad Pomozte dětem! získal skrze DMS KURE o 67 % dárcovských SMS více než v roce 2019 a tedy ve výsledku o 1, 8 mil. Kč více vybraných financí pro neziskovou organizaci. Nárůst DMS zaznamenal i pořad Světlo pro Světlušku, které dárci přispěli o 24 % více a Ceny Paměti národa, kde byl výnos z finančních darů dokonce o 71 % vyšší než v roce 2019," uvedla Klára Šplíchalová, výkonná ředitelka Fóra dárců.

 

Je patrné, že nejzasílanější dárcovskou SMS byla ta v hodnotě 30 Kč, avšak jen s nepatrným rozdílem následuje DMS za 90 Kč. Větší podíl tvořily jednorázové DMS, kterých bylo 62 %, oproti 38 % trvalých DMS.

 

Další z rubriky Aktuality

aktuality