Základní informace

DMS - Dárcovská SMS je společným projektem Fóra dárců - organizace usilující o podporu filantropie v České republice, a Asociace provozovatelů mobilních sítí. Předmětem činnosti Asociace je vytváření optimálních podmínek pro rozvoj veřejných mobilních telekomunikačních sítí a poskytování veřejných mobilních telekomunikačních služeb v České republice. Základním cílem Asociace je podpora a ochrana rovného a otevřeného trhu elektronických komunikací v České republice založeného na pravidlech respektujících ochranu hospodářské soutěže.

Fórum dárců v rámci projektu Dárcovská SMS zajišťuje a garantuje:

  1. technické a softwarové zajištění (prostřednictvím firmy Advanced Telecom Services, s. r. o.)
  2. právní a daňové zabezpečení projektu 
  3. organizační a koordinační zázemí 
  4. komunikaci projektu (webové stránky, servis pro neziskové organizace i pro veřejnost)

Výsledky projektu Dárcovská SMS jsou pravidelně zveřejňovány. Výroční a finanční zprávy Fóra dárců včetně dat za projekt jsou ověřovány také nezávislým auditem.

Historie DMS

Největší překážkou, která lidem bránila přispět na dobročinnost, bylo to, že chyběla jednoduchá a bezproblémová možnost, jak přispět. V dnešní době má u sebe každý mobilní telefon, se kterým může hrát hry, ale i platit v obchodě nebo v bance. Od dobrého nápadu vedla ještě dlouhá cesta k jeho úspěšné realizaci. Podařilo se však přivést všechny české mobilní operátory k jednomu jednacímu stolu, a díky společnému úsilí dnes mohou všichni jednoduše podpořit dobročinné projekty dárcovskou SMS.
Systém dárcovských SMS je naprosto ojedinělý. Česká republika je první zemí, kde služba funguje, další zapojené země jsou Slovensko a Bulharsko. Dárcovské SMS byly nominovány na cenu GSM Awards, a to v kategorii "Nejlepší služba v oblasti rozvoje komunity", a v rámci mezinárodní Ceny Asociace mobilní komunikace (GSM Association Award) v Cannes, byly české DMS vyhlášeny jedním ze čtyř nejlepších veřejně prospěšných projektů v oblasti GSM.

 

Od 1. ledna 2006 vstoupila v účinnost novela zákona o DPH, která vyřešila problém odvodu DPH u dárcovských SMS. DMS tak stojí rovných 30 korun a  příspěvek pro NNO je zcela osvobozen od platby daně z přidané hodnoty.

 

Od 1. srpna 2013 se díky vstřícnému kroku ze strany všech tří mobilních operátorů zvýšil příspěvek pro neziskové organizace z 27 Kč na 28,50 Kč. Zbylá částka i nadále pokrývá technické, organizační a koordinační zajištění projektu, včetně servisu pro neziskové organizace a veřejnost. Mobilní operátoři své služby poskytují bezplatně.

 

Od 21. března 2017 se zvýšil příspěvek pro neziskové organizace z 28,50 Kč na 29 Kč (a nově také v případně 60korunových a 90korunových dárcovských SMS na 59 Kč a 89 Kč). Zbylá částka i nadále pokrývá technické, organizační a koordinační zajištění projektu, včetně servisu pro neziskové organizace a veřejnost. Mobilní operátoři své služby poskytují zcela bezplatně.