Registrace organizace

Vaše registrace bude ukončena po uhrazení registračního poplatku dle platného ceníku.

 

Název organizace *

Identifikační číslo (IČ) *

Daňové identifikační číslo (DIČ)

Statutární zástupce organizace *

Adresa sídla organizace *

Kontaktní adresa:

Právní statut *

Poslání organizace: *


Rozsah max. 500 znaků vč. mezer

Počet znaků:  0

Přiložte soubory:

  • výroční a finanční zpráva za poslední rok
  • aktuální stanovy/ aktuální statut/ zakládací listina
  • výpis z rejstříku (aktuální soubor z Justice.cz)
  • čestné prohlášení podepsané statutárním nebo pověřeným zástupcem, že organizace nevstoupila do likvidace, nebyl na ni prohlášen konkurs nebo nebylo zahájeno vyrovnací řízení nebo nebyl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku anebo na ni nebyla vyhlášena nucená správa

Upozornění: Pokud je vaše nezisková organizace v projektu Dárcovská SMS již zaregistrovaná a od poslední registrace neproběhly změny ve stanovách/ statutu/ zakládací listině, pak není nutné tento soubor přiložit. Pokud v tomto případě nepřiložíte uvedený soubor, pak prohlašujete, že od poslední registrace neproběhly změny v uvedeném dokumentu. Obdobně, nemusíte již přikládat čestné prohlášení ani vyplňovat sebehodnotící dotazník.

Kontaktní osoba:

Sebehodnotící dotazník

Prosíme o vyplnění a ohodnocení každé otázky. Otázky se týkají činnosti a fungování organizace. Tento dotazník bude dále vyhodnocován a informace v něm jsou závazné.

A. Controlling

Strategické řízení organizace - Lidé a organizace

Operativní plánování (Roční rozpočtování) - Pravidla a postupy

Manažerské výkaznictví - Pravidla a postupy

B. Řízení zdrojů

Řízení Cash-Flow - Pravidla a postupy

Fundraising (Obstarávání zdrojů) - Lidé a organizace

Bezpečnost finančních operací - Rizika

C. Finanční účetnictví a daně

Vedení účetnictví - Pravidla a postupy

Vazby mezi účetnictvím a controllingem - Pravidla a postupy

Oběh účetních dokladů - Pravidla a postupy

Finanční výkaznictví (informace pro externí subjekty) - Pravidla a postupy

D. Komunikace

Internet a webové stránky (upload odkazu na webové stránky organizace, projektu (kampaně, FCB apod.)

Transparentnost a komunikace (upload výročních zpráv za poslední 2 roky)

Pole označená hvězdičkou jsou povinná, bez vyplnění údajů se registrace neodešle.

Přihlašte se zde:Zapomenuté heslo