Dobrý skutek

Hlavním poslání sdružení je společné provozování obecně prospěšných činností v oblasti zdravotnictví, školství a tělovýchovy, provozování internetového serveru „Dobrý skutek“ za účelem shromažďování darů od organizací a občanů a jejich následné poskytování na konkrétní charitativní účely v oblasti zdravotnictví, školství a tělovýchovy, které se řídí příslušnými právními předpisy, rozhodnutími a pokyny příslušných správních úřadů.

Sdružení Dobrý skutek svou pomoc zaměřuje na několik oblastí, které pracovně dělíme do následujících kategorií:
 děti (postižené, nemocné, opuštěné…) a zařízení, která o děti pečují (např.dětské domovy, ústavy sociální péče atd.)
 tělesně postižení
 zvířata (např. asistenční psi výhradně pro dospělé klienty, záchrana ohrožených druhů ve volné přírodě i v zajetí atd.)
 pěstounské rodiny
Další kategorie mohou být dle potřeb přidány, popř. stávající kategorie rozšířeny.

Každá žádost o finanční dar je pečlivě překontrolována (lékařské zprávy, kalkulace stavebních úprav…), doložena nezbytnost finanční podpory, žadatel je navštíven spolupracovníkem sdružení či spolupracujících organizací, zváženy všechny možnosti a postupy řešení daného případu. Průběh pomoci je fotograficky dokumentován, stejně jako předání daru a jeho využití. Dokumenty jsou zveřejňovány na webových stránkách u jednotlivých příjemců.

Vždy podporujeme konkrétní osobu či konkrétní zařízení, aby bylo využití daru stoprocentně kontrolovatelné, jak ze strany DS, tak ze strany dárců. Náš klient má tvář, příběh, adresu, kontaktní telefon. Má zkrátka konkrétní podobu.

Dobrý skutek o.s. beze zbytku ctí princip přerozdělování všech 100% finančních darů potřebným. Výtěžek z DMS bude rozdělen na aktuální případy: http://www.dobryskutek.cz/komu-pomahame/

V období do konce roku 2010 jsme využívali službu DMS zejména na akcích pořádaných naším sdružením a podařilo se rozdělit částku 21 060 Kč.

V dalším období do konce roku 2013 jsme využívali službu DMS zejména na akcích pořádaných naším sdružením a podařilo se rozdělit částku 28 263 Kč.


Roční bilancování 2013 bylo tentokrát obzvláště potěšující, neb jsme zaznamenali několik
rekordních výsledků, z nichž nejdůležitější jsou:
 podařilo se nám nashromáždit dary v celkové výši 5 908 256 Kč
 obdarovali jsme celkem 124 klientů, 121 finančně, 3 věcným darem
 uspořádali jsme Golf pro Dobrý skutek, setkání dárců na Zámečku a byli přizváni na
dalších dvacet sedm akcí, které přinesly 2 098 999 Kč
 rozšířili jsme dárcovskou základnu, navázali cenná partnerství a spolupráci se
společností SC&C, s projektem Čtení pomáhá či se slevovým portálem Pepa.cz
 svou činnost zahájil a prvním žádostem vyhověl Dobrý skutok SK

Dobrý skutek, z.s.

Hlavním poslání sdružení je společné provozování obecně prospěšných činností v oblasti zdravotnictví, školství a tělovýchovy, provozování internetového serveru „Dobrý skutek“ za účelem shromažďování darů od organizací a občanů a jejich následné poskytování na konkrétní charitativní účely v oblasti zdravotnictví, školství a tělovýchovy, které se řídí příslušnými právními předpisy, rozhodnutími a pokyny příslušných správních úřadů.Zpět

 

DMS DOBRYSKUTEK 30
DMS DOBRYSKUTEK 60
DMS DOBRYSKUTEK 90
87 777

Organizace: Dobrý skutek, z.s.

www.dobryskutek.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců