S Tamtamem na cestách

Cílem organizace je poskytovat komplex kvalitních služeb pro děti i dospělé se sluchovým postižením. Jedná se o služby rané péče, služby sociálně aktivizačních a služby sociálního a dalšího odborného poradenství. Naším cílem je zajistit tento komplex našim stávajícím uživatelům, ale také zabezpečit nové zájemce o naše služby - zejména rodiny s dětmi, kterým právě byla sdělena diagnóza sluchového postižení jejich malého dítěte.
Cílem projektu je získat potřebné finance, které by dorovnávaly částku, kterou potřebujeme pro plynulý a bezproblémový chod všech našich služeb a která by nám zároveň umožnila pořídit takové vybavení, které by zvyšovalo kvalitu našich služeb a umožňovalo harmonický rozvoj dětí. Každoročně se potýkáme s nedostatkem financí, které nám alokuje Ministerstvo práce a soc

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

Centrum pro dětský sluch je organizace, která vyjadřuje a hájí zájmy sluchově postižených dětí a jejich rodičů a dospělých se sluchovým postižením.
Snahou naší organizace je přispívat k rozvoji péče o sluchově postižené děti a dospělé a pomáhat jim a jejich rodinám překonávat následky sluchového postižení. Usilujeme o vytváření předpokladů pro co nejdokonalejší integraci sluchově postižených do společnosti.

Poskytujeme komplex služeb pro rodiny se sluchově postiženými dětmi a dospělé se sluchovým postižením. Nedílnou součástí podpory dětí i dospělých se sluchovým postižením je vydávání publikací, které se rodičům stávají průvodcem v problematice výchovy a vzdělání jejich sluchově postiženého dítěte a kterých je v ČR velký nedostatek.Zpět

 

DMS TAMTAM 30
DMS TAMTAM 60
DMS TAMTAM 90
87 777

Organizace: Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

www.tamtam.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců