Zvíře v nouzi

Cílem sbírky je finanční podpora celé Národní sítě záchranných stanic koordinované Českým svazem ochránců přírody. Stanice pokrývají svou působností celé území ČR a ročně jimi projde víc jak deset tisíc potřebných živočichů.

Péče je určena pro poraněné volně žijící živočichy s cílem jejich opětovného vypuštění do přírody. Dále pro trvale handicapované volně žijící živočichy, kterým je zajištěno důstojné dožití.

Nejčastěji jsou přijímána zvířata poraněná dopravou, popálená elektrickým proudem, poraněná nárazem na skleněnou plochu či postřelená. S pomocí široké veřejnosti se tak snažíme poskytnout první pomoc divokým zvířatům v nesnázi a částečně tak zmírnit negativní dopad lidské činnosti na přírodu . Asi 55 % se každoročně podaří vrátit zpět do přírody. Svým příspěvkem můžete pomoci všem stanicím provozovaným neziskovými organizacemi. Pokud Vám není lhostejný osud poraněného, či jinak potřebného zvířete, přispějte na péči o něj!

V současné době máme aktivní tato DMS hesla:
ZVIREVNOUZI
ZVIREVNOUZI BARTOSOVICE
ZVIREVNOUZI BRNO
ZVIREVNOUZI BUBLAVA
ZVIREVNOUZI HRACHOV
ZVIREVNOUZI JAROMER
ZVIREVNOUZI KLADNO
ZVIREVNOUZI MACIK
ZVIREVNOUZI MAKOV
ZVIREVNOUZI PAVLOV
ZVIREVNOUZI POLABI
ZVIREVNOUZI PORICI
ZVIREVNOUZI PRAHA
ZVIREVNOUZI RAJHRAD
ZVIREVNOUZI ROKYCANY
ZVIREVNOUZI TACHOV
ZVIREVNOUZI VENDOLI
ZVIREVNOUZI VLASIM

Český svaz ochránců přírody

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je zapsaný spolek, jehož členy spojuje aktivní zájem o ochranu přírody a krajiny. Naším posláním je ochrana a obnova přírodního dědictví, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života. Naše činnost je velmi rozsáhlá a rozmanitá. Od péče o přírodně cenná území přes vzdělávání a osvětu veřejnosti až po péči o zraněné a jinak handicapované živočichy.Zpět

 

DMS ZVIREVNOUZI 30
DMS ZVIREVNOUZI 60
DMS ZVIREVNOUZI 90
87 777

Organizace: Český svaz ochránců přírody

www.zvirevnouzi.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců