Centrum pomoci Mathilda

Centrum pomoci Mathilda

Cílem projektu je pomoci nevidomým lidem integrovat se do společnosti. K tomu slouží zejména projekt „Šťastný vodicí pes“ a projekt podpory uživatelů speciálních elektronických pomůcek.

Šťastný vodicí pes přináší radost do života nevidomého člověka.
Vodicí pes je živý tvor, který bude nevidomému plně oddaný po celý svůj život, ale potřebuje náležitou péči o zdraví, životní pohodu a vzájemný vztah. Vodicí pes usnadní pohyb nevidomému, bude tak rychlejší a bezpečnější, ale i nevidomý se musí spoustu nového naučit, aby si s novým psím pomocníkem rozuměli. Cílem projektu je:
 Pes, který je ve své roli psa průvodce spokojen, jeho povaha a temperament jsou v souladu s prací vodicího psa.
 Pes , který je na své budoucí poslání připraven s co nejmenší stresovou zátěží.
 Pes, jehož osobnost je součástí jeho přípravy.
 Pes,který je milující a také milován.
 Pes, kterému je věnována veškerá péče, kterou si zaslouží.
 Pes, který je vychováván lidmi, kteří jsou plně informováni o práci vodicího psa a znají důvody svého podílu na výchově vodicího psa.
 Pes, který je ve výcviku veden odborně, fundovaným a kvalifikovaným cvičitelem, profesionálem, který rozumí jak práci se psy, tak i práci s nevidomými lidmi. Odbornost cvičitele umožní pejskovi, aby prošel přípravou co nejpříjemněji a zároveň velmi efektivně.
 Pes, který je šetrně předán správnému člověku a do prostředí, které odpovídá jeho povahovým vlastnostem a temperamentu. Pes, který je náležitě zacvičen se svým budoucím majitelem.


Podpora uživatelů elektronických kompenzačních pomůcek
Projekt pomáhá zrakově postiženým lidem, kteří vlastní elektronickou kompenzační pomůcku (PC s hlasovým výstupem, PC s braillským výstupem, mobilní telefon s hlasovým výstupem atd.)
Centrum pomoci Mathilda nabízí těmto lidem školení v screeanreaderech HAL, Just VOIP a NVDA, školení v programech k mobilním telefonům a dále poradenství v oblasti screeanreaderů a v programech k mobilním telefonům, digitalizace černotiskových a zvukových knih.
Centrum dále poskytuje poradenství jednak telefonické, přes skype, email či osobní. Těmito komunikačními způsoby pomáháme nevidomým znovu nastavit operační systém či speciální SW anebo jim pomáháme v orientaci s těmito speciálními SW. Ve zvlášť komplikovaných případech jede odborný pracovník ke klientovi domů.

Nadační fond Mathilda

Posláním Nadačního fondu Mathilda je vyhledávání a podpora smysluplných projektů, které pomáhají lidem s těžkým zrakovým postižením.
Mathilda se programově zaměřuje na podporu projektů, které výrazně napomáhají zlepšení kvality života nevidomých a slabozrakých. Hlavně na projekty, které se týkají vzdělávání takto postižených osob nebo navazují na stávající sociální služby, případně je rozvíjejí a v konečném důsledku výrazně pomáhají v pracovním uplatnění a integraci do běžné společnosti.
Jedná se zejména o projekty, které nedosahují na úplné financování ze strany státu.
Mathilda činí veškerá potřebná opatření, včetně získávání prostředků, pro realizaci uvedených cílů.
Dlouhodobě budou podporovány projekty, které se přímo dotýkají péče a podpory zrakově postižených, konkrétně to jsou tyto projekty:

Podpora chovu štěňat
Výcvik vodicích psů
Sociální rehabilitace nevidomých
Centrum pomoci Mathilda
Digitální knihovna pro zrakově postižené - DKZP
Podpora zrakově postižených hudebníkůZpět

 

DMS OKO 30
DMS OKO 60
DMS OKO 90
87 777

Organizace: Nadační fond Mathilda

www.mathilda.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců