Tichý svět

Tichý svět pomáhá osobám se sluchovým postižením. V České republice má problém se sluchem až půl milionu lidí. Žijí kolem nás, jsou pevnou součástí společnosti. Studují, pracují, vychovávají děti, ale dojít si na úřad, k soudu či k lékaři a tam něco vyřešit, se pro ně stává problémem. Tyto problémy se snažíme odstraňovat prostřednictvím našich služeb, které mají celorepublikovou působnost.

Výtěžek ze získaných DMS bude použit na služby, které neslyšícím umožní začlenit se do společnosti a žít kvalitní a smysluplný život.

Tichý svět, o.p.s.

Pomáháme neslyšícím v ČR. Působíme v 9 krajích. Poskytujeme služby, které neslyšícím umožňují začlenit se do společnosti – tlumočnické služby, odborné sociální poradenství a podporu při hledání zaměstnání, včetně programu pro žáky a absolventy škol. Přibližujeme veřejnosti znakový jazyk a kulturu neslyšících. Pořádáme přednášky o neslyšících a kurzy znakového jazyka. Jsme spoluzakladateli Tiché kavárny, první pražské kavárny s neslyšící obsluhou. Pracujeme s neslyšícími jako jeden tým.Zpět

 

DMS TICHYSVET 30
DMS TICHYSVET 60
DMS TICHYSVET 90
87 777

Organizace: Tichý svět, o.p.s.

http://www.tichysvet.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců