"Podej mi ruku, já Tě podržím" - podpořte boj s rakovinou

Cílem projektu je celkové zkvalitnění péče onkologického pacienta, ozdravení jak jeho psychického stavu, tak fyzické kondice, pomoc při návratu do stavu přibližně podobající se stavu před nemocí, pomoc při hledání svého místa v životě, znovunavrácení radosti a plnohodnotného rodinného, pracovního i společenského života, preventivní činností být prospěšní zdravé populaci ale i sobě, časným nálezem případného výskytu nemoci snížit náklady na léčbu a její doléčení.

 

 

AMA - společnost onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel, z.s.

Posláním společnosti AMA SOP Most je poskytování informací a sociální pomoc klientům s onkologickým a postonkologickým onemocnění a jejich rodinným příslušníkům, které slouží jako podklad pro řešení klientovy nepříznivé sociální situace. Pod pojmem nepříznivá sociální situace rozumíme oslabení nebo ztrátu schopnosti z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění a ochranu před sociálním vyloučením. Patří sem zejména nedostatek informací v těchto oblastech: volný čas - neumí efektivně trávit volný čas sociální vztahy - potřeba kontaktu se společenským prostředím, problémy komunikace s rodinou a blízkým okolím, ztráta kontaktu se společenským prostředím z důvodu dlouhodobé nemoci zprostředkování základního a odborného poradenství - nezná legislativu, nezná systém sociálních dávek duševní zdraví - nevyužívá služeb psychologa, psychiatra, neví kam se obrátitZpět

 

DMS AMAONKO 30
DMS AMAONKO 60
DMS AMAONKO 90
87 777

Organizace: AMA - společnost onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel, z.s.

http://www.amasop.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců