Podej mi ruku, já Tě podržím - podpořte boj s rakovinou

AMA - společnost onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel, z.s.

Posláním společnosti AMA SOP Most je poskytování informací a sociální pomoc klientům s onkologickým a postonkologickým onemocnění a jejich rodinným příslušníkům, které slouží jako podklad pro řešení klientovy nepříznivé sociální situace.

Pod pojmem nepříznivá sociální situace rozumíme oslabení nebo ztrátu schopnosti z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění a ochranu před sociálním vyloučením.

Patří sem zejména nedostatek informací v těchto oblastech:

volný čas - neumí efektivně trávit volný čas
sociální vztahy - potřeba kontaktu se společenským prostředím, problémy komunikace s rodinou a blízkým okolím, ztráta kontaktu se společenským prostředím z důvodu dlouhodobé nemoci
zprostředkování základního a odborného poradenství - nezná legislativu, nezná systém sociálních dávek
duševní zdraví - nevyužívá služeb psychologa, psychiatra, neví kam se obrátitZpět

 

DMS AMAONKO 30
DMS AMAONKO 60
DMS AMAONKO 90
87 777

Organizace: AMA - společnost onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel, z.s.

http://www.amasop.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců