Vodicí pes

Posláním spolku VODICÍ PES, z.s. je podpora nevidomých klientů, kteří využívají vodícího psa jako kompenzační pomůcku nebo se na jeho využívání připravují, popřípadě o tuto pomůcku žádají. Podpora se týká oblasti osobního rozvoje, samostatného pohybu a řešení individuálních problémů při pohybu tak, aby byli klienti úspěšní a spokojení v prostředí, které si sami vybrali k životu.

Cíle služby:
- podpora samostatného života zrakově postiženého klienta ve společnosti;
- podpora samostatného pohybu v jeho přirozeném prostředí;
- pomoc při obnově sociálních vazeb;
- podpora v samostatnosti a nezávislosti na pomoci jiných lidí;
- podpora ve smysluplném trávení volného času;
- zajištění výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností.

Prioritní aktivitou je pravidelné procvičování práce psů, kteří se tím udržují v dobré pracovní kondici, aby ve své práci během mnohaleté služby byli pro svého pána vždy soustředění a spolehliví. Vodicí pes, z.s. přitom spolupracuje s instruktory brněnské Školy pro výcvik vodicích psů. Spolek Vodicí pes, z.s. uskutečňuje dále rekondiční pobyty spojené zejména s procvičováním práce psů, a klubová setkání, jejichž náplní jsou různé zájmové aktivity, přednášky, exkurze a besedy, společná venčení vodicích psů, apod.

Získané finanční prostředky jsou využívány:
- ve prospěch zrakově postižených klientů na pořízení vodicích psů a výdaje související s péčí a službou vodicích psů;
- na náklady ve prospěch aktivit pro klienty služeb;
- na příspěvky pro projekt Patronát štěnětě a Pension pro staré vodicí psy;
- na prezentace služby vodicích psů na veřejnosti.

VODICÍ PES, z.s.

VODICÍ PES, z.s. poskytuje službu sociální rehabilitace. Jejím posláním je podpora zrakově postižených klientů, kteří využívají vodicího psa nebo se na jeho službu připravují, popřípadě o tuto tzv. zvláštní pomůcku žádají. Podpora se týká oblasti osobního rozvoje, samostatného pohybu a řešení individuálních problémů při pohybu tak, aby byli klienti úspěšní a spokojení v prostředí, které si sami vybrali k životu.Zpět

 

DMS VODICIPES 30
DMS VODICIPES 60
DMS VODICIPES 90
87 777

Organizace: VODICÍ PES, z.s.

http://www.vycvikvodicichpsu.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců