Pomoc pro slané děti

Klub nemocných cystickou fibrózou

Klub nemocných cystickou fibrózou byl založen v roce 1992 rodiči nemocných dětí a dodnes je jedinou organizací v ČR, která pečuje o pacienty se vzácným a nevyléčitelným onemocněním cystická fibróza (CF). Poskytuje jim sociální služby a psychologickou podporu, podporuje je finančně a hmotně přístroji a pomůckami a zvláštním fondem i pacienty v hmotné nouzi. Vydává publikace o CF a informuje laickou a odbornou veřejnost.Zpět

 

DMS SLANEDETI 30
DMS SLANEDETI 60
DMS SLANEDETI 90
87 777

Organizace: Klub nemocných cystickou fibrózou

http://www.cfklub.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců