Oblastní charita Hradec Králové

Provoz, investice a vybavení sociálních služeb: azylový dům, pečovatelská služba, noclehárna, sociální rehabilitace, nízkoprahová denní centra, odborné sociální poradenství;

Podpora: hospicové péče, ošetřovatelské služby, sociálního šatníku, pořádání kulturních a společenských aktivit ve prospěch uživatelů služeb, konání akcí v rámci humanitární pomoci (nenadále katastrofy, krizové situace), individuální pomoc sociálně slabým.

Oblastní charita Hradec Králové

Jsme i nadále budeme známá a respektovaná křesťanská organizace. Pomáháme seniorům a umírajícím, rodinám pečujícím o dítě s postižením, lidem bez domova, lidem ohroženým domácím násilím, lidem v nouzi nebo v krizi. Staráme se o kvalitu a vysokou úroveň poskytovaných služeb. Pracujeme v atmosféře důvěry a otevřenosti. Vážíme si svých pracovníků a dbáme na jejich motivující ohodnocení.Zpět

 

DMS CHARITAHK 30
DMS CHARITAHK 60
DMS CHARITAHK 90
87 777

Organizace: Oblastní charita Hradec Králové

http://www.charitahk.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců