Fond seniorů

Naší vizí jsou spokojení senioři, kteří vedou kvalitní a důstojný život v domácím prostředí.
Zároveň pracujeme na tom, aby společnost vnímala seniory s respektem.

Naším posláním je nabízet seniorům a jejich blízkým informace, kontakty a oporu v důležité životní etapě stáří. Cílem je prožít stáří jako pozitivní, plnohodnotné a aktivní období života v prostředí domova.

Naše hlavní hodnoty:

pozitivní stárnutí
důstojný život doma
lidskost a důvěra

Sdílíme příběhy seniorů, se kterými spolupracujeme, a šíříme tak svědectví o situaci seniorů v České republice.

Nadace Krása pomoci

Pomoc seniorůmZpět

 

DMS FONDSENIORU 30
DMS FONDSENIORU 60
DMS FONDSENIORU 90
87 777

Organizace: Nadace Krása pomoci

http://www.krasapomoci.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců