Fond seniorů

Fond seniorů podporuje prověřené projekty, které poskytují moderní sociální služby pro seniory, respektující jejich potřeby, zamezující jejich vyloučení ze společnosti a umožňující jim žít plnohodnotný život v přirozeném prostředí.
Podporované projekty jsou zaměřeny zejména na služby osobní asistence a pečovatelské služby, kvalitní aktivizační programy, dobrovolnictví v domácnostech seniorů a sociálních zařízeních pro seniory a sociální poradenství. Nadace také pomáhá při získávání kompenzačních pomůcek a podílí se na zabezpečování vybavení zařízení poskytující sociální služby pro seniory.

Nadace na základě Žádostí o poskytnutí nadačního příspěvku poskytuje příspěvky na konkrétní projekty organizací. Získané finanční prostředky z DMS jsou využívány na podporu jednotlivých prověřených projektů.
O podpořených projektech pravidelně informujeme na webových stránkách Nadace: www.krasapomoci.cz/pomahame.


Nadace Taťány Kuchařové - Krása pomoci

Pomoc seniorůmZpět

 

DMS FONDSENIORU 30
DMS FONDSENIORU 60
DMS FONDSENIORU 90
87 777

Organizace: Nadace Taťány Kuchařové - Krása pomoci

http://www.krasapomoci.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců