Trauma - odvrácená strana dětství

Statistiky dětských obětí sexuální kriminality jsou děsivé. S nějakou formou sexuálního násilí se setkalo každé páté dítě, přesněji řečeno každá třetí dívka a každý šestý chlapec ve věku od 3 do 15 let. Čísla bohužel každoročně rostou, je proto nezbytné konečně začít tento problém rychle řešit. Základními prvky ochrany dítěte jsou prevence a osvěta. Neinformované dítě nedokáže rozpoznat podezřelé chování. Situace je o to složitější, že sexuální násilí hrozí nejen od neznámých lidí, ale často i od rodinných příslušníků či známých.

Tento projekt je zaměřen jak na děti, tak na rodiče. Jeho součástí budou komiksy, speciální eventy či filmový festival.
Trauma po sexuálním zneužití bývá mnohdy až doživotní, nebuďme proto lhostejní a zkusme otevřít oči!

DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM, z.ú.

DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM (dále DKC) působí jako nestátní nezisková organizace specializovaná zejména na odbornou pomoc dětem týraným, sexuálně zneužívaným či zanedbávaným (syndrom CAN = Child Abuse and Neglect), dále dětem ohroženým na zdravém vývoji rizikovými faktory v prostředí, dětem v závažných životních situacích, dětem traumatizovaným či nezletilým obětem trestných činů. Uživateli služeb jsou přímo ohrožené děti, i celé jejich rodiny. Působnost Dětského krizového centra je celorepubliková. Služby Dětského krizového centra jsou uživatelům poskytovány bezplatně. Prvotním cílem DKC je naplňování potřeb, ochrana práv a oprávněných zájmů ohrožených dětí, úprava a stabilizace podmínek, v nichž dítě vyrůstá, a to prostřednictvím přímé odborné práce s dítětem a prostřednictvím odborné práce s rodinným či jiným sociálním systémem. Dětské krizové centrum naplňuje svojí činností principy, které vyplývají z Úmluvy o právech dítěte.Zpět

 

DMS TRAUMA 30
DMS TRAUMA 60
DMS TRAUMA 90
87 777

Organizace: DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM, z.ú.

http://www.ditekrize.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců