Trauma - odvrácená strana dětství

DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM, z.ú.

DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM (dále DKC) působí jako nestátní nezisková organizace specializovaná zejména na odbornou pomoc dětem týraným, sexuálně zneužívaným či zanedbávaným (syndrom CAN = Child Abuse and Neglect), dále dětem ohroženým na zdravém vývoji rizikovými faktory v prostředí, dětem v závažných životních situacích, dětem traumatizovaným či nezletilým obětem trestných činů. Uživateli služeb jsou přímo ohrožené děti, i celé jejich rodiny.
Působnost Dětského krizového centra je celorepubliková.
Služby Dětského krizového centra jsou uživatelům poskytovány bezplatně.
Prvotním cílem DKC je naplňování potřeb, ochrana práv a oprávněných zájmů ohrožených dětí, úprava a stabilizace podmínek, v nichž dítě vyrůstá, a to prostřednictvím přímé odborné práce s dítětem a prostřednictvím odborné práce s rodinným či jiným sociálním systémem.
Dětské krizové centrum naplňuje svojí činností principy, které vyplývají z Úmluvy o právech dítěte.Zpět

 

DMS TRAUMA 30
DMS TRAUMA 60
DMS TRAUMA 90
87 777

Organizace: DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM, z.ú.

http://www.ditekrize.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců