Zlepšení péče o zdravé, ohrožené a kriticky nemocné novorozence.

Tento projekt je zaměřen na:

- zlepšení zdravotní a sociální péče o ohrožené a kriticky nemocné novorozence;
- zdokonalení technické vybavenosti pracoviště pro potřeby standardní, specializované a intenzivně-resuscitační péče o novorozence;
- snižování novorozenecké úmrtnosti, zejména výrazně nezralých dětí, snižování nezvratných poškození v důsledku závažných onemocnění před, během a po porodu;
- zlepšení úrovně pregraduálního vzdělávání studentů a  postgraduálního vzdělávání lékařů a sester v  oboru neonatologie, včetně odborných studijních tuzemských i zahraničních stáží;
- zlepšování prostředí pro rodiče hospitalizovaných dětí
- podporu projektů spolupráce se zahraničními pracovišti;
- rozvíjení moderních metod pro včasné podchycení a léčbu či prevenci neurologického a smyslového postižení u novorozenců;
- podporu kvalifikované osvěty o problematice perinatálních onemocnění;
- podporu preventivní, léčebné a zdravotně sociální činnosti směřující k všestranné, koordinované a vysoce odborně vedené zdravotní péči odpovídající úrovni běžné ve vyspělých evropských zemích.

Nadační fond "N"

Posláním organizace je rozvíjení a zlepšování neonatologické péče ve FN Motol, podpora preventivní léčebné a zdravotně sociální péče o novorozené děti, snižování novorozenecké úmrtnosti, zlepšení přístrojové vybavenosti na úroveň špičkových světových pracovišť, růst odborné úrovně podporováním studijních pobytů lékařů i sester.Zpět

 

DMS PLNANARUC 30
DMS PLNANARUC 60
DMS PLNANARUC 90
87 777

Organizace: Nadační fond "N"

http://www.nadacnifondn.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců