Zlepšení péče o zdravé, ohrožené a kriticky nemocné novorozence.

Nadační fond "N"

Posláním organizace je rozvíjení a zlepšování neonatologické péče ve FN Motol, podpora preventivní léčebné a zdravotně sociální péče o novorozené děti, snižování novorozenecké úmrtnosti, zlepšení přístrojové vybavenosti na úroveň špičkových světových pracovišť, růst odborné úrovně podporováním studijních pobytů lékařů i sester.Zpět

 

DMS PLNANARUC 30
DMS PLNANARUC 60
DMS PLNANARUC 90
87 777

Organizace: Nadační fond "N"

http://www.nadacnifondn.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců