Pomáháme jim přežít

Pražská zoo není jen chovatelskou a vzdělávací institucí, ale také se intenzivně věnuje ochraně ohrožených druhů zvířat přímo v jejich domovině. Pomáhejte jim přežít spolu s námi!

Podobně jako jiné moderní zoologické zahra¬dy pokládáme ochranu ohrožených druhů za svůj prvořadý úkol. Přispíváme k ní jak tím, že vzácné druhy úspěšně rozmnožujeme, tak i tím, že některé z nich chráníme v místě jejich přirozeného výskytu, a v neposlední řadě rovněž svou vzdělávací a osvětovou činností. V mnoha ochranářských projektech se přitom všechny přístupy kombinují a zvířata odchovaná v Zoo Praha se vracejí do volné přírody, kde se jim nadále snažíme pomáhat mimo jiné i tím, že na jejich stranu získáváme prostřednictvím osvěty místní obyvatele.

Projekt Návrat divokých koní, jehož nejviditelnější součástí jsou každoroční převozy koní Převalského z pražské zoo zpět do mongolských stepí, kde byli v minulosti vyhubeni, stejně jako projekt Toulavý autobus, v jehož rámci se zasazujeme o ochranu goril, pralesních slonů a dalších zvířat ve střední Africe, vstoupily do mezinárodního povědomí. Tyto projekty však zdaleka nejsou jediné. Zoo Praha pomáhá přežít celé řadě dalších druhů, od kriticky ohrožených krokodýlů gaviálů v Indii, přes supy mrchožravé a orlosupy bradaté v evropských horách, až po kriticky ohrožené užovky podplamaté nebo sysly obecné v pražské Troji.

Žádný z našich projektů by přitom nebyl myslitelný bez přízně, již pražské zoo projevuje její zřizovatel a nejširší veřejnost. Právě díky prostředkům získaným od lidí, kterým není osud ohrožených druhů zvířat lhostejný, můžeme alespoň malým dílem přispět k tomu, aby si naše planeta zachovala nesmírnou pestrost života.

Přidejte se k nám!

Zoologická zahrada hl. m. Prahy

Výchova a vzdělávání, chov zvířat a jejich ochrana v rámci ex-situ a in-situ projektů.Zpět

 

DMS OHROZENEDRUHY 30
DMS OHROZENEDRUHY 60
DMS OHROZENEDRUHY 90
87 777

Organizace: Zoologická zahrada hl. m. Prahy

http://www.zoopraha.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců