Kapka naděje

Hlavním cílem nadačního fondu a všech dlouhodobých projektů organizace je pomáhat nemocným dětem a zlepšovat prostředí dětských klinik ve více než 40 nemocnicích po celé České republice a to jak po stránce přístrojového vybavení, které zefektivní a zkvalitní samotnou léčbu, tak i po stránce psychosociální péče.

Sbírkové konto Nadačního fondu Kapka naděje s č. ú. 73257325/0300 je celoročně otevřené pro individuální příspěvky a firemní dary i pro výtěžky podpůrných sbírkových a benefičních akcí. Nadační fond můžete podpořit i nákupem dárků naděje prostřednictvím eshopu: www.dobraci.kapkanadeje.cz .

NF Kapka naděje

Nadační fond Kapka naděje byl založen s cílem trvale a kontinuálně podporovat Kliniku dětské hematologie a onkologie FN Motol v následujících oblastech: 1) Pomoc při zlepšení diagnostických postupů a léčebných metod 2) Pomoc v oblasti psychosociální péče 3) Pomoc při financování výstavby a přístrojového vybavení nové transplantační jednotky 4) Podpora vědeckých aktivit 5) Od roku 2002 NF Kapka naděje podporujeme dětská oddělení nemocnic po celé České republice.Zpět

 

DMS KAPKANADEJE 30
DMS KAPKANADEJE 60
DMS KAPKANADEJE 90
87 777

Organizace: NF Kapka naděje

http://www.kapkanadeje.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců