ACORUS: Společně proti domácímu násilí

Podporou iniciativy „ACORUS: Společně proti domácímu násilí!" přispějete k zajištění víceúrovňové komplexní pomoci ženám a dětem, které zažívaly domácí násilí. Tato pomoc zahrnuje ambulantní služby v odborné poradně, nonstop linku, možnost využít krizová lůžka a na krizových lůžkách, utajené azylové ubytování a následné bydlení.

Finanční prostředky ze sbírky budou použity na posílení víceúrovňové pomoci osobám ohroženým domácím násilím především formou podpory ambulantní služby. Ze sbírky bude uhrazen nájem v ambulantní poradně, kde je osobám ohroženým domácím násilím poskytováno odborné poradenství (sociálně-právní, psychologické, pedagogické, včetně psychoterapie a právních informací obětem trestných činů).

ACORUS, o. s. poskytuje osobám ohroženým domácím násilím komplexní odbornou pomoc a všestrannou podporu směřující k překonání jejich nepříznivé sociální situace a k začlenění do běžného života bez přítomnosti násilí.

Výjimečnost ACORUSu tkví především v poskytování přímé odborné komplexní pomoci osobám ohroženým domácím násilím, zejména ženám a dětem, přičemž utajené bydlení je výše zmíněné klientele poskytováno nonstop (24 hod. denně). V praxi se jedná o víceúrovňový systém psychosociální pomoci, který nabízí uvedené klientele:

1. okamžitý bezpečný úkryt a řešení akutní situace v rámci krátkodobého krizového pobytu (služba krizová pomoc)
2. azylové ubytování až na jeden rok s intenzivní sociálně právní, psychologickou a pedagogickou pomocí (služba azylový dům)
3. poradenské služby sociálně právní, právní, pedagogické a psychologické (služba odborné sociální poradenství)
4. specifické právní informace určené pro oběti trestných činů - oběti domácího násilí (nová služba poskytování právních informací obětem trestných činů je akreditovaná u Ministerstva spravedlnosti)

Uvedené aktivity tvoří ucelený systém ochrany a pomoci a kontinuálně na sebe navazují.


Acorus, z. ú.

ACORUS, z. ú. poskytuje osobám ohroženým domácím násilím komplexní odbornou pomoc směřující k překonání nepříznivé sociální situace a k začlenění do běžného života bez přítomnosti násilí Pomoc je poskytovaná prostřednictvím služeb: AZYLOVÝ DŮM KRIZOVÁ POMOC ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH INFORMACÍZpět

 

DMS ACORUS 30
DMS ACORUS 60
DMS ACORUS 90
87 777

Organizace: Acorus, z. ú.

http://www.acorus.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců