Česká alzheimerovská společnost - na pomoc občanům postiženým demencí

Dárcovské SMS pomohou lidem s demencí a jejich rodinám získat mimo jiné bezplatné konzultace a informační materiály anebo vyšetření paměti. Dary nám umožňují vyvíjet i další osvětovou činnost – pořádáme například mobilní poradny, jejichž cílem je upozornit na to, že zapomínání není normální součástí stárnutí. Věříme, že také tato podpora, která je zaměřena nejen na lidi s demencí ale i na jejich rodiny, pomůže lidem s demencí co nejdéle žít v bezpečném a předvídatelném prostředí vlastního domova.

Česká alzheimerovská společnost, o.p.s.

Česká alzheimerovská společnost, o.p.s., je nezisková organizace, která od svého vzniku v roce 1997 pomáhá lidem s demencí a těm, kteří o ně pečují. ČALS poskytuje sociální služby (poradenství a respitní péči v domácnostech), vydává informační materiály (informační letáky, obsáhlejší brožury a publikace), pořádá konferenci Pražské gerontologické dny, koordinuje projekt Dny paměti zaměřený na včasnou diagnostiku Alzheimerovy choroby, zabývá se certifikací kvality zařízení, která poskytují služby pro lidi postižené syndromem demence, vyvíjí pomůcky pro kognitivní trénink a spravuje webové stránky www.alzheimer.cz. ČALS je respektovaným členem dvou mezinárodních organizací Alzheimer Europe a Alzheimer’s Disease International.Zpět

 

DMS PROTIDEMENCI 30
DMS PROTIDEMENCI 60
DMS PROTIDEMENCI 90
87 777

Organizace: Česká alzheimerovská společnost, o.p.s.

http://www.alzheimer.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců