Česká alzheimerovská společnost - na pomoc občanům postiženým demencí

Projekt České alzheimerovské společnosti pomáhá lidem, trpícím poruchami paměti, ohroženým či trpícím Alzheimerovou chorobou či jiným onemocněním způsobujícím demenci a jejich rodinám zvládnout péči co nejdéle v domácím prostředí. Pomáhá zařízením, která poskytují lidem s demencí služby a mají zájem o jejich zlepšení. Poskytuje laické i odborné veřejnosti aktuální informace o možnostech co nejdelšího udržení kvality života lidí s demencí. V rámci projektu je poskytováno odborné poradenství, odlehčovací služby v domácím prostředí, informační materiály, vzdělávací kurzy a další služby. Velkou výhodou pro činnost společnosti je skutečnost, že v 25 zařízeních po celém území ČR má svá kontaktní místa.
Cílem ČALS je zlepšení života lidí s demencí a jejich rodin.

Česká alzheimerovská společnost, o.p.s.

Česká alzheimerovská společnost, o.p.s., byla založena s posláním zlepšovat život lidí s demencí a těch, kteří o ně pečují.Zpět

 

DMS PROTIDEMENCI 30
DMS PROTIDEMENCI 60
DMS PROTIDEMENCI 90
87 777

Organizace: Česká alzheimerovská společnost, o.p.s.

http://www.alzheimer.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců