Národní centrum biodiverzity

Česká krajina o.p.s.

Obecně prospěšná společnost Česká krajina je celostátní nezisková organizace působící v oblasti ochrany přírody, krajiny a životního prostředí. Naším hlavním cílem je ochrana biologické rozmanitosti (biodiverzity) a zmírňování dopadů klimatických změn na přírodu i člověka a adaptace krajiny na změny klimatu.
Součástí těchto snah je vytváření sítě nestátních přírodních rezervací, které umožní přežití ohrožených druhů rostlin a zvířat, případně jejich návrat do oblastí, kde byly v minulých staletích vyhubeny. Zaměřujeme se především na původní druhy velkých kopytníků, které pomáhají vracet do krajiny desítky ohrožených druhů rostlin a živočichů.Zpět

 

DMS KRAJINA 30
DMS KRAJINA 60
DMS KRAJINA 90
87 777

Organizace: Česká krajina o.p.s.

http://www.ceska-krajina.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců