Národní centrum biodiverzity

Projekt "Národní centrum biodiverzity" patří mezi největší ochranářské projekty v České republice a vytvoří v Česku jakousi Noemovu archu ohrožených druhů živočichů a rostlin.
Projekt vzniká ve spolupráci s experty Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ČR, Jihočeské univerzity a Biologického centra Akademie věd ČR.

"Národní centrum biodiverzity" se zaměřuje na dvě oblasti.
První je vysazování stromů a tím vytváření nových přírodních celků na pozemcích, kde se již zemědělcům nevyplácí hospodařit. Tyto pozemky jsou vykupovány a přeměňovány na přirozené lesy a přírodní louky.
Druhým cílem "Národního centra biodiverzity" je vracet do přírody druhy, které byly v minulosti na území České republiky vyhubeny.
V první fázi připravujeme projekty zaměřené na návrat zubra, divokých koní, pratura, kočky divoké, divokých včel, divokého osla a dalších druhů. Součástí projetku je rovněž obnova původních prostředí pro tyto druhy.

Česká krajina o.p.s.

Obecně prospěšná společnost Česká krajina je celostátní nezisková organizace působící v oblasti ochrany přírody, krajiny a životního prostředí. Naším hlavním cílem je ochrana biologické rozmanitosti (biodiverzity) a zmírňování dopadů klimatických změn na přírodu i člověka a adaptace krajiny na změny klimatu. Součástí těchto snah je vytváření sítě nestátních přírodních rezervací, které umožní přežití ohrožených druhů rostlin a zvířat, případně jejich návrat do oblastí, kde byly v minulých staletích vyhubeny. Zaměřujeme se především na původní druhy velkých kopytníků, které pomáhají vracet do krajiny desítky ohrožených druhů rostlin a živočichů.Zpět

 

DMS KRAJINA 30
DMS KRAJINA 60
DMS KRAJINA 90
87 777

Organizace: Česká krajina o.p.s.

http://www.ceska-krajina.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců