Pomoc obětem kriminality v ČR

Cílem projektu je zvýšit společenský respekt k obětem kriminality, zvýšit dostupnost komplexní služby pro oběti, svědky a pozůstalé, realizovat specifické služby pro zranitelné a zlomené oběti kriminality, podpořit rozvoj dalších produktů (služeb) reagujících na nové potřeby obětí kriminality, přispět k přijetí příslušné legislativy v ČR (zákon o obětech kriminality) a podílet se výrazně na její implementaci do praxe, podpořit vnitřní rozvoj BKB zejména v oblasti fundraisingu a profesionalizace managementu v regionech.

Projekt je zaměřen na provoz a rozvoj pracovišť BKB v ČR, standardizaci služeb, vzdělávání pomáhajících profesionálů, osvětu a prosazování změn ve výkonu spravedlnosti, vymahatelnosti práva, apod.

 

Bílý kruh bezpečí, z.s.

Cílem organizace je zlepšení situace obětí kriminality v ČR, zejména jejich postavení v trestním řízení (rovněž i svědků a pozůstalých po obětech). Cíl je naplňován prostřednictvím přímé pomoci, iniciativami v oblasti legislativy a výkonu spravedlnosti v praxi, osvětovou činností v oblasti prevence kriminality. Služby BKB jsou odborné, podávané srozumitelnou formou, bezplatné, nestranné a diskrétní. Do cílové skupiny patří oběti a svědci oznámené, ale i skryté/neoznámené kriminality.Zpět

 

DMS BKB 30
DMS BKB 60
DMS BKB 90
87 777

Organizace: Bílý kruh bezpečí, z.s.

http://www.bkb.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců