Loutky v nemocnici

Loutky v nemocnici

Spolek je samosprávný a dobrovolný svazek členů, působících v kulturní oblasti, sociální oblasti a ve zdravotnictví, prosazujících myšlenku, že loutkové divadlo, hudba a komunikace pomáhají v procesu uzdravování a tento proces zrychlují.

Spolek se svou činností zasazuje o ulehčení pobytu pacientů (zejména dětí) a jejich rodinných příslušníků ve zdravotnických zařízeních. Spolek se svou činností, zasazuje o zlepšení psychického stavu závažně či chronicky nemocných a to i mimo prostředí nemocnic a léčeben.

Spolek se svou činností snaží širokou i odbornou veřejnost informovat o potřebnosti realizovaných aktivit a jejich přímém vlivu na proces uzdravování pacientů. Vyvíjí spektrum kulturních, informačních a vzdělávacích aktivit, které umožňují udržení stávajících služeb i jejich rozšiřování dle aktuálních potřeb potenciálních klientů a spolupracujících zdravotnických zařízení.Zpět

 

DMS LOUTKY 30
DMS LOUTKY 60
DMS LOUTKY 90
87 777

Organizace: Loutky v nemocnici

http://www.loutkyvnemocnici.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců