Sbírka pro ČR

Sbírka je určena na pomoc při přírodních katastrofách a živelných pohromách v České republice (např. povodně) a také na podporu lidí v nouzi, zejména na podporu cílových skupin, umístěných v zařízeních Charity ČR (Domovy pokojného staří, azylové domy pro matky s dětmi v tísni, centra pro zdravotně postižené, hospice...).
Dále je sbírka určena na podporu lidí s hendikepem, lidí s drogovou závislostí, nevyléčitelně nemocným, seniorům, lidem ve výkonu trestu, lidem v krizové situaci.

Charita ČR poskytuje pro výše zmíněné cílové skupiny stovky služeb a desítky zařízení na území celé republiky.

Charita Česká republika

Charita Česká republika je největší nestátní poskytovatel zdravotní a sociální péče v ČR. Naším posláním je služba milosrdné lásky lidem v ohrožení nebo nouzi bez ohledu na jejich věk, pohlaví, politické smýšlení, rodinné uspořádání, zdravotní stav, sexuální orientaci, sociální a ekonomickou situaci a postavení, jejich příslušnost k etnické nebo národnostní menšině, víře, náboženství a kultuře.Zpět

 

DMS CHARITAPOMOC 30
DMS CHARITAPOMOC 60
DMS CHARITAPOMOC 90
87 777

Organizace: Charita Česká republika

http://www.charita.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců