Pomoc Ukrajině

Diecézní charita ostravsko – opavská

Diecézní charita ostravsko-opavská odvozuje svůj název od caritas – milosrdné lásky a jejím cílem je prokazování této lásky všem lidem v nouzi. Děje se tak především prostřednictvím sociálních, zdravotních a jiných služeb, které provázejí člověka od početí do přirozeného závěru života.

Posláním Diecézní charity ostravsko-opavské je, v souladu s jejími stanovami, pomáhat lidem, kteří se ocitli v sociální, materiální, zdravotní, duševní, duchovní, nebo jiné nouzi, a to bez ohledu na jejich vyznání, rasu nebo národnost; naplňovat přikázání křesťanské lásky k bližnímu, svědčit o rovnosti všech lidí a o hodnotě každého jednotlivce.

Rozsáhlá síť služeb a zařízení, které spadají pod Diecézní charitu ostravsko-opavskou, je schopna nabídnout pomocnou ruku těhotné ženě i umírajícímu starci. Mezi těmito dvěma póly mohou nastat desítky dalších kritických situací, které pomáhají zvládat lidé pracující pod červenobílým logem Charity.

Diecézní charita ostravsko-opavská je nestátní neziskovou organizací, církevní právnickou osobou. Diecézní charita ostravsko-opavská je samostatnou součástí Charity Česká republika. Územím jejího působení je ostravsko-opavská diecéze (oblast Moravskoslezského kraje a Jesenicka).

Diecézní charita ostravsko-opavská má holdingovou organizační strukturu a tvoří ji 18 oblastních charit s právní subjektivitou.

Za účelem oborové spolupráce v rámci Diecézní charity ostravsko-opavské, vzdělávání a vzájemného předávání zkušeností, profesního růst pracovníků, podpory a sdílení dobré praxe se scházejí odborná kolegia složená ze zástupců jednotlivých charit.

Diecézní charita ostravsko-opavská je nestátní neziskovou organizací, která byla zřízena diecézním biskupem Mons. Františkem Václavem Lobkowiczem k 1. lednu 1997 jako účelové zařízení s vlastní právní subjektivitou. Řídí ustanoveními Kodexu kanonického práva a vlastními stanovami, schválenými diecézním biskupem.Zpět

 

DMS UKRAJINA 30
DMS UKRAJINA 60
DMS UKRAJINA 90
87 777

Organizace: Diecézní charita ostravsko – opavská

http://www.dchoo.caritas.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců