Pomáhat může každý (PMK)

Nadace ADRA

Nadace ADRA podporuje projekty zaměřené v České republice i ve světě na:
a) Zvýšení úrovně života a zdraví lidí, kteří se ocitli v  tíživé životní situaci a potřebují pomoc.
b) Osvětovou činnost, výchovu a vzdělávání k sociálnímu cítění a ke zvyšování úrovně občanské zodpovědnosti a vzájemného soužití.
c) Rozvoj dobrovolnictví.
d) Podporu pomoci lidem při řešení krizových situací v důsledku živelních katastrof, rasových, náboženských nebo politických problémů bez ohledu na rasovou, etnickou, politickou nebo náboženskou příslušnost, věk, pohlaví nebo jiné rozdíly.Zpět

 

DMS ADRAPOMOC 30
DMS ADRAPOMOC 60
DMS ADRAPOMOC 90
87 777

Organizace: Nadace ADRA

http://www.nadace-adra.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců