Leontinka

Mnohostranná pomoc dětem 0-25 let se zrakovým postiženým;
umožnit integraci zrakově postižených dětí do společnosti, především do škol a zájmových činností, podílet se na zlepšování prevence zrakových onemocnění dětí a na výzkumu nových léčebných metod; podílet se na vzdělávání odborného personálu těchto zařízení + zvyšovat dostupnost speciálních pomůcek a léčebných programů pro zrakově postižené děti; přispívat ke zvyšování úrovně vybavení zdravotnických a sociálních institucí, které pečují o těžce zrakově postižené děti.

Nadace Leontinka

Nadace Leontinka se zaměřuje na mnohostrannou pomoc zrakově postiženým, zejména dětem a mládeži. Prostřednictvím 9 projektů přispívá na osobní asistenci, ranou péči, vzdělání, asistenční psy, zdravotní péči, technické přístroje a pomůcky, velkou energii věnuje podpoře sportu a hudebních aktivit zrakově postižených, a v neposlední řadě aktivně šíří osvětu mezi zdravou populací. Nadace rozděluje finanční a nefinanční dary a sama také pořádá benefiční akce.Zpět

 

DMS LEONTINKA 30
DMS LEONTINKA 60
DMS LEONTINKA 90
87 777

Organizace: Nadace Leontinka

http://www.nadaceleontinka.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců