Centrum Elpida

Pomáháme seniorům k aktivnímu a samostatnému životu
Elpida, o.p.s. má širokou nabídku navzájem provázaných programů a služeb pro seniory, které je podporují v samostatném, sebevědomém a aktivním způsobu života.

Centrum Elpida je moderní vzdělávací a kulturní centrum s celopražskou působností. Seniorům nabízíme počítačové, jazykové, fotografické i pohybové kurzy, přednášky, poradny, kurzy finanční gramotnosti i tréninky paměti. Vytváříme pro ně program, který je podporuje v samostatnosti, nezávislosti a dodává jim sebevědomí z vlastní aktivity a tvůrčího přístupu k životu. I seniorský věk totiž může být stejně hezkou a naplněnou životní etapou jako mládí a střední věk.

Časopis Vital plus je nejčtenějším časopisem pro seniory v ČR. Věnuje se společenským tématům, zdraví, přírodě, módě a stylu, ale i aktuálním tématům z oblasti práva či financí. Seniorům je distribuován zdarma domů, do pečovatelských zařízení, městských knihoven atd.

OLD'S COOL mezigenerační projekty
Elpida, o.p.s. dlouhodobě rozvíjí řadu projektů, které se zaměřují na zlepšování vnímání stáří a seniorů většinovou společností a podporují mezigenerační spolupráci. OLD's COOL ReFestival, který propojuje maldé a straé, pořádá od roku 2013. Během festivalového týdne se konají výstavy, koncerty, divadelní představení, diskuze, workshopy, kurzy a setkávání napříč generacemi. Ponožky od babičky plete více než stovka seniorek z celé republiky. Prodejem ponožek Elpida, o.p.s. spolufinancuje programy pro seniory v Centru Elpida a zajišťuje přivýdělek pletařkám. Další výrazné projekty jsou tyto: Antikvariát Elpida, Kup Book!, výstavní cyklus Knihy se těžko vystavují.

„Stáří nemusí být jen smutné, prázdné a osamělé. Čas se dá využít k tomu, aby si člověk užil a věnoval se svým zájmům, zálibám, koníčkům a mohl dělat, co ho baví, rozšiřovat a obohacovat se o nové znalosti, dojmy a zážitky. To vše umožňuje seniorům Elpida v plné míře a každý si může vybrat to své." říká absolventka mnoha kurzů v Centru Elpida a zpěvačka pěveckého sboru, paní Věra.

Prostředky z DMS budou využity na zajištění výše uvedených programů Elpidy.


Elpida, o.p.s.

Pomáháme seniorům stát se samozřejmou, sebevědomou a respektovanou součástí spoleřnosti.Zpět

 

DMS ELPIDA 30
DMS ELPIDA 60
DMS ELPIDA 90
87 777

Organizace: Elpida, o.p.s.

http://www.elpida.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců