Zdravotní péče o děti v nouzi

Cílem projektu je dlouhodobé získávání peněžitých příspěvků na realizaci zahraničních misí organizace MAGNA - poskytování akutní a dlouhodobé zdravotní a materiální pomoci lidem postiženým epidemií, přírodními katastrofami, hladomorem či lidem vyloučeným ze systému zdravotní péče jako i lidem v nouzi, kteří žijí v ohrožených částech země. Zabezpečení lékařského zázemí a to i prostřednictvím přímé účasti odborných pracovníků a lékařů, zajištění a distribuci potravin a dalších hmotných prostředků a léků včetně distribuce a výstavby zdravotnických zařízení či nouzových přístřeší.

MAGNA pracuje přímo v terénu, kde má v současnosti přes 800 pracovníků - lékaře, logistiky, koordinátory a místní pracovníky schopné okamžitě reagovat na náhle vzniklé situace.

Poskytujeme zdravotní péči dětem a jejich rodinným příslušníkům. Zaměřujeme se zvyšování přístupu k základní zdravotní péči v krizových oblastech, dlouhodobě provozujeme programy na léčbu a prevenci dětské podvýživy, přenos viru HIV/AIDS z matky na dítě, preventivní a vzdělávací programy pro zdravotnický personál, očkování a jiné.

V současnosti má zřízené svoje stálé mise: v Kambodži, DR Kongu, Jižním Súdánu, Iráku, Libanonu a Sýrii.

Posláním organizace Magna je pomáhat lidem v krizových oblastech světa, realizovat humanitární a rozvojové projekty ve světě zaměřené na pomoc dětem v nouzi, ať již způsobené chudobou, chorobami, válkou nebo ekologickou devastací, a to bez ohledu na etnickou, náboženskou či rasovou příslušnost.

Od roku 2006 působíme i v České republice, přičemž mezinárodní síť Magna byla založena na Slovensku již v roce 2001.

MAGNA ČR o.p.s.

Humanitární organizace MAGNA se zaměřuje na poskytování zdravotní a nutriční pomoci v místech humanitárních krizí, konfliktů a v ohrožených komunitách. Kolem 800 jejích pracovníků každý den léčí děti a jejich rodiny tam, kde je nejvíce třeba. Za 16 let své existence MAGNA poskytla zdravotní pomoc na čtyřech kontinentech – v zemích jako jsou Nepál, Jižní Súdán, Keňa, keňsko-somálská hranice, Demokratická republika Kongo, Kambodža, Barma, Vietnam, Filipíny, Haiti, Nikaragua nebo Indie. V souvislosti s válkou v Sýrii její zdravotníci zasahovali na maďarsko-srbské hranici, v Chorvatsku. MAGNA působí aktuálně také přímo v Sýrii, sousedním Libanonu a v Iráku. Za posledních 10 let MAGNA léčila a poskytla přímou zdravotní pomoc více než 2 miliónům lidí v nouzi.Zpět

 

DMS MAGNA 30
DMS MAGNA 60
DMS MAGNA 90
87 777

Organizace: MAGNA ČR o.p.s.

http://www.magna.org

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců