Koruna denně pro Charitu Zábřeh

Charita Zábřeh

Posláním Charity Zábřeh je projevovat milosrdnou lásku skutky, a tak naplňovat křesťanské učení o lásce k člověku. Charita vyhledává potřebné, poskytuje praktickou pomoc lidem (bez rozdílu vyznání, rasy, politické příslušnosti) v nepříznivé životní situaci a podporuje jejich začlenění do běžného života. Své služby poskytuje především na území děkanátu Zábřeh a pomoc pak podle možností kdekoliv u nás i v zahraničí.Zpět

 

DMS CHARITAZABREH 30
DMS CHARITAZABREH 60
DMS CHARITAZABREH 90
87 777

Organizace: Charita Zábřeh

http://www.charitazabreh.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců