Domov Řepy

Domov sv. Karla Boromejského

Posláním Domova je zajištění péče o nemocné nesoběstačné seniory, kterým poskytuje zdravotní a sociální služby. Provozuje 77 lůžek léčebny dlouhodobě nemocných, 2 lůžka zdravotně-sociální a 13 lůžek odlehčovací služby. Poskytuje i službu denního stacionáře pro seniory a zdravotně postižené s kapacitou 25 míst. V Domově jsou zaměstnávány a rekvalifikovány odsouzené ženy ve výkonu trestu. Po úspěšném zakončení sanitářského kurzu sv. Zdislavy pak pracují na lůžkovém oddělení, kde pomáhají při péči o nemocné seniory.Zpět

 

DMS DOMOVREPY 30
DMS DOMOVREPY 60
DMS DOMOVREPY 90
87 777

Organizace: Domov sv. Karla Boromejského

http://www.domovrepy.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců