Pomáhejte s námi ženám s rakovinou prsu

Rakovinou prsu ročně onemocní více jak 7 000 žen. Psychosociální podpora pacientek i jejich rodin je dlouhodobě nedostatečná. Sdružení Mamma HELP proto již od roku 2000 buduje a provozuje síť poraden, kde tuto službu poskytují vyléčené pacientky. Pomoc je bezplatná a může jí využít každý, bez ohledu na členství ve sdružení. Zájem o tuto podporu každoročně roste, proto je žádoucí rozšířit působnost kromě stávajících osmi měst i do dalších regionů.

 


 

Mamma HELP, z.s.

Mamma HELP je pacientskou organizací, sdružující především ženy s rakovinou prsu, proto si klade za cíl pomáhat onkologickým pacientkám i jejich blízkým. Svoji specifickou pomoc poskytovanou prostřednictvím Mamma HELP Center ovšem nabízí nikoliv na základě členství, ale naopak každému, kdo ji vyhledá. To znamená, že stejná práva, pokud jde o tuto službu, mají jak členky spolku, tak i ostatní klientky, i jejich rodinní příslušníci.Zpět

 

DMS MAMMAHELP 30
DMS MAMMAHELP 60
DMS MAMMAHELP 90
87 777

Organizace: Mamma HELP, z.s.

http://www.mammahelp.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců