Lety Divokých hus

Nadace Divoké husy

Nadace Divoké husy je česká nestátní nezisková organizace, která působí v České republice od roku 1997. Finanční prostředky získává Nadace Divoké husy z výnosů nadační jistiny, od domácích a zahraničních dárců a prostřednictvím veřejné sbírky Lety Divokých hus. Grantový program Benefice s Divokými husami je založen na principu zdvojnásobování výtěžků benefičních akcí, a to až do výše 60 tisíc korun. O podporu mohou žádat nestátní neziskové organizace působící v sociální, zdravotní a humanitární oblasti. Benefiční akce mají zpravidla místní charakter, čímž Nadace Divoké husy podporuje také sounáležitost komunity a motivuje organizace i jednotlivce k samostatnosti a aktivnímu přístupu ke svému okolí.Zpět

 

DMS HUSY 30
DMS HUSY 60
DMS HUSY 90
87 777

Organizace: Nadace Divoké husy

http://www.divokehusy.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců