Porucha autistického spektra - každé 100. dítě se rodí s touto diagnózou.

Národní ústav pro autismus, z.ú.

Poslání: Podporovat lidi s poruchou autistického spektra a lidi kolem nich, aby se jim žilo lépe.

Poskytujeme komplexní služby pro lidi s poruchou autistického spektra (PAS) a jejich rodiny v České republice. Naše organizace vznikla v roce 2003 na základě dlouhodobé spolupráce odborníků (psychologů, psychiatrů, terapeutů a pedagogů) s rodinami dětí s PAS. Hlavním důvodem založení byla naléhavá potřeba začít řešit problematiku lidí s autismem komplexně, podat pomocnou ruku nejen dětem a dospělým s PAS, ale i všem těm, kteří o ně pečují nebo jim poskytují své služby – rodinám, institucím a odborné veřejnosti.

Poskytujeme služby psychologické, psychiatrické, sociální, vzdělávací a osvětové. Jsme registrovaným poskytovatelem terénních a pobytových sociálních služeb realizujeme programy podporovaného zaměstnávání. Provozujeme ojedinělé celoroční pobytové zařízení pro osoby s autismem a těžkým problémovým chováním. Uplatňujeme a propagujeme jen takové postupy a metody při práci s osobami s PAS, které vycházejí z vědeckého přístupu k autismu.

Od června 2010 jsme stálým členem mezinárodní organizace neziskových organizací Autism-Europe aktivně se zasazující o práva lidí s PAS v Evropské unii.

Náš model systémové péče o osoby s autismem, předáváme prostřednictvím osvěty, vzdělávacích programů a partnerské spolupráce do dalších regionů ČR a do zahraničí.

Jsme zřizovatelem mateřské školy – školky ZAJÍC, speciálně pedagogického centra a sociálního podniku Nakladatelství PASPARTA, který zaměstnává lidi s autismem.Zpět

 

DMS NAUTIS 30
DMS NAUTIS 60
DMS NAUTIS 90
87 777

Organizace: Národní ústav pro autismus, z.ú.

http://www.nautis.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců