Humanitární zahraniční sbírka

Charita ČR zajišťuje humanitární pomoc v zemích, které postihne přírodní katastrofa nebo zasáhne válečný konflikt. Pomáhá uprchlíkům či jiným osobám, které musí opustit své domovy. V mnoha zemích světa poskytuje také pomoc místním obyvatelům v oblasti vzdělávání, zajištění živobytí či zdravotní a sociální péče. V rámci projektů rozvojové spolupráce působí v Moldavsku, Srbsku, Čečně, Gruzii, Indonésií, Kambodži, Myanmaru, Mongolsku, Pakistánu, na Haiti, v Etiopii a v dalších zemích. Pomoc poskytuje těm nejpotřebnějším bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti či náboženství. Díky členství v Caritas Internationalis má ve většině zemí místního partnera a dokáže tak minimalizovat náklady při provádění řady aktivit.

Charita Česká republika

Charita Česká republika je největší nestátní poskytovatel zdravotní a sociální péče v ČR. Naším posláním je služba milosrdné lásky lidem v ohrožení nebo nouzi bez ohledu na jejich věk, pohlaví, politické smýšlení, rodinné uspořádání, zdravotní stav, sexuální orientaci, sociální a ekonomickou situaci a postavení, jejich příslušnost k etnické nebo národnostní menšině, víře, náboženství a kultuře.Zpět

 

DMS CHARITASVET 30
DMS CHARITASVET 60
DMS CHARITASVET 90
87 777

Organizace: Charita Česká republika

http://www.charita.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců