Podpora aktivit spojených s činností Diecézní charity Brno

Projekt Podpora aktivit spojených s činností Diecézní charity Brno se zaměřuje na pomoc činnosti DCHB, která prostřednictvím 1600 zaměstnanců poskytuje celkem 150 služeb různým skupinám lidí, kteří její pomoc potřebují. Svou činnost provozuje na území celého Jihomoravského kraje a části Kraje Vysočina. Svoji pomoc poskytuje seniorům, nevyléčitelně nemocným, lidem se zdravotním postižením, pomáhá matkám a otcům s dětmi v tísni, poskytuje pomoc lidem v tísni bez domova, cizincům, zajišťuje humanitární pomoc, dobrovolnickou a pastorační činnost, včetně vzdělávání. Minulý rok pomohla asi 55 000 lidem v nouzi. Formy pomoci se doplňují a na sebe navazují.

Diecézní charita Brno

Jsme křesťanská organizace pomáhající lidem, kteří si pomoci nemohou, a podporující samostatnost těch, kteří si pomoci neumí.
Posláním Diecézní charity Brno je služba milosrdné lásky bližnímu svému v nouzi bez ohledu na jeho příslušnost k rase, národnosti, vyznání a politickou příslušnost.Zpět

 

DMS DCHB 30
DMS DCHB 60
DMS DCHB 90
87 777

Organizace: Diecézní charita Brno

http://www.dchb.charita.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců