ROSA: Stop násilí

ROSA - centrum pro ženy, z.s.

ROSA - centrum pro ženy je nestátní nezisková organizace, která se ve své činnosti zaměřuje na přímou komplexní pomoc ženám – obětem domácího násilí a jejich dětem a na prevenci tohoto jevu. ROSA usiluje o zlepšení systému pomoci ženám-obětem domácího násilí a jejich dětem. Jeho součástí je i odborné specializované poradenství a  komplexní pomoc pro ženu- oběť domácího násilí, mezi níž patří krizová intervence, sociálně-terapeutické poradenství, vytvoření bezpečnostního plánu a poskytování utajeného azylového bydlení pro ženy-oběti domácího násilí (formou azylového domu a utajených bytů).Zpět

 

DMS ROSA 30
DMS ROSA 60
DMS ROSA 90
87 777

Organizace: ROSA - centrum pro ženy, z.s.

http://www.rosa-os.cz, http://www.stopnasili.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců