Pomáháme dětem s handicapem sportovat

• Hlavním posláním projektu je integrace dětí a mladých lidí se zdravotním postižením prostřednictvím sportovních aktivit do společnosti. Sportovní aktivity dětí s tělesným postižením umožňují snazší překonávání jejich handicapu. Akce je určena pro handicapované děti a mladé lidi, kteří již jsou výkonnostními sportovci, děti, které se sportem teprve začínají či by začít mohly a děti a mladé bez handicapu.

• Děti bez tzv. zdravotní klasifikace nemají obvykle možnost účastnit se závodů a vidět své vzory z řad výkonnostních sportovců s handicapem a setkat se s nimi, proto účast na podobné mezinárodní akci má pro ně velký motivační potenciál.

• Organizovaní sportovci mají možnost změřit své síly mezi sebou ve velké mezinárodní soutěži a zároveň se stát vzory pro své vrstevníky s postižením, ale i „zdravé" vrstevníky. Prostřednictvím aktivit určených pro smíšené týmy mladých lidí s postižením a bez handicapu dochází k propojení těchto dvou skupin a akce se tak stává výrazným činitelem sociálního začlenění osob s tělesným postižením.

• Akce je unikátní nejen v tuzemsku, ale i v evropském měřítku. Její tradice v moravské metropoli začíná rokem 2009, kdy se uskutečnil první ročník sportovních her pro handicapovanou mládež, tehdy pod názvem Hry handicapovaných talentů - do Brna tehdy zavítali mladí sportovci z České a Slovenské republiky. V roce 2012 se akce účastnily tři stovky osob ze třinácti států Evropy a Hry byly vyhlášeny Mezinárodním paralympijským výborem v londýnské Trinity Hall jako největší a nejužitečnější evropský projekt pro handicapovanou mládež.

Nadační fond Emil

Účelem nadačního fondu je účinná podpora handicapovaných dětí. Shromažďování finančních prostředků určených k zajištění sociálních, léčebných, sportovních, kulturních potřeb handicapovaných dětíZpět

 

DMS EMIL 30
DMS EMIL 60
DMS EMIL 90
87 777

Organizace: Nadační fond Emil

http://www.emilnadace.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců