Pomoc chovu a záchraně ohrožených druhů zvířat v ZOO Brno

Projekt je určen všem milovníkům zvířat všech věkových skupin a všem občanům, kteří mají zájem spolupodílet se na zlepšení chovu a záchraně ohrožených druhů zvířat. Specifickou skupinu představuje mládež, u které je žádoucí vytvořit pocit, že i malou částkou může přispět ke zlepšení podmínek chovu zvířat.

Příspěvky z veřejné sbírky budou použity pro opravy expozic a k zajištění kvalitnějšího welfare zvířat.


Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace

Zaměření na činnost chovatelskou, ochranářskou, vědeckou a vzdělávací především v oblasti faunyZpět

 

DMS ZOOBR 30
DMS ZOOBR 60
DMS ZOOBR 90
87 777

Organizace: Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace

http://www.zoobrno.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců