KLIKA pro HANDICAP

Handicap Zlín, z.s.

Účelem spolku je podporovat a naplňovat práva, potřeby a zájmy osob se zdravotním postižením a seniorů, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci a vyvíjet aktivity směřující k jejich začlenění do společnosti:
a) poskytováním sociální služby osobní asistence
b) zabezpečováním dopravní služby upravenými vozidly
c) pořádáním integračních akcí a pobytů pro děti a mládež
d) půjčováním kompenzačních pomůcek
e) akcemi ve sportovním klubu osob se zrakovým postiženímZpět

 

DMS KLIKA 30
DMS KLIKA 60
DMS KLIKA 90
87 777

Organizace: Handicap Zlín, z.s.

http://www.handicap.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců