Tříkrálová sbírka

Tříkrálovou sbírku pořádá každoročně Charita Česká republika a jedná se o největší dobrovolnickou akci u nás. Do ulic vychází kolem 15ti tisíc kolednických skupinek - převážně dětí a mladých lidí v přestrojení za tři krále. Vedle příspěvku do kasičky je samozřejmě sbírku možné podpořit i formou DMS nebo finančním příspěvkem na účet.

Z výtěžku jsou podpořeny služby a projekty Charit po celé republice, a to zejména na pomoc:
- handicapovaným a nemocným
- seniorům
- matkám s dětmi v tísni
- lidem bez domova a v materiální nouzi
- lidem v těžké sociální situaci
- dětem a mládeži ze sociálně rizikového prostředí
- dalším osobám v krizi (například obětem domácího násilí, závislým na návykových látkách apod.)
Desetina výnosu jde na humanitární pomoc do zahraničí.

Charita Česká republika

Charita Česká republika je největší nestátní poskytovatel zdravotní a sociální péče v ČR. Naším posláním je služba milosrdné lásky lidem v ohrožení nebo nouzi bez ohledu na jejich věk, pohlaví, politické smýšlení, rodinné uspořádání, zdravotní stav, sexuální orientaci, sociální a ekonomickou situaci a postavení, jejich příslušnost k etnické nebo národnostní menšině, víře, náboženství a kultuře.Zpět

 

DMS KOLEDA 30
DMS KOLEDA 60
DMS KOLEDA 90
87 777

Organizace: Charita Česká republika

http://www.charita.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců