Pomozte dětem!

Nadace rozvoje občanské společnosti

Základním posláním Nadace rozvoje občanské společnosti je podpora organizací občanské společnosti.

NROS naplňuje své poslání financováním, propojováním a slaďováním zájmů, vzděláváním a profesionalizací organizací občanské společnosti nebo jednotlivců, protože je považuje za důležitý předpoklad pro udržení demokratických hodnot v národním, ale i nadnárodním měřítku.

JAKÁ JE NAŠE VIZE

Naší vizí je společnost odpovědných, aktivních jednotlivců, kteří jsou sami nebo v dobrovolně vytvářených společenstvích schopni ovlivňovat věci veřejné a upevňovat demokratické hodnoty, občanská práva a svobody, prosazovat toleranci, projevovat solidaritu a podporu sobě navzájem.Zpět

 

DMS KURE 30
DMS KURE 60
DMS KURE 90
87 777

Organizace: Nadace rozvoje občanské společnosti

http://www.nros.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců