Pomoc pro Parent Project - Pomoc dětem se svalovou dystrofií DMD/BMD

Posláním pacientské rodičovské organizace Parent Project je podpora výzkumu a  budoucí léčby svalových (muskulárních) dystrofií DMD/BMD, zlepšení základní péče a kvality života a podpora integrace svých pacientů.

• Přispívá na rehabilitační, kompenzační a zdravotní pomůcky, osobní asistenci
• Pořádá ozdravné pobyty a pravidelná setkávání rodin s postiženými dětmi
• Pořádá odborné školení a semináře pro rodiče postižených dětí a lékaře
• Pro své členy, laickou i odbornou lékařskou veřejnost překládá a vydává informační materiály a odborné publikace s poznatky o nemoci DMD/BMD
• Zajišťuje spojení a sdílení poznatků s výzkumnými centry ve světě a podobnými organizacemi
• Podporuje vytvoření center komplexní péče v ČR
• Podporuje nadějné projekty výzkumu získání účinného léku a projekty klinického testování

Díky Vaší podpoře můžeme nadále plnit své poslání.
Děkujeme, že jste vstoupili do života našich dětí.

PARENT PROJECT, z.s.

Parent Project je sdružení rodičů a blízkých, jejichž děti se narodily se svalovou dystrofií Duchenne/Becker (DMD/BMD). Posláním naší organizace Parent Project je zlepšení základní péče a kvality života osob žijících s DMD/BMD, zajištění multidisciplinární péče, získávání a předávání odborných znalostí, vzdělávání rodin, podpora výzkumu, šíříme povědomí o DMD/BMD, spolupráce se zahraničními organizacemi. Naše organizace působí v ČR od roku 2001. Více na www.parentproject.cz.Zpět

 

DMS SVAL 30
DMS SVAL 60
DMS SVAL 90
87 777

Organizace: PARENT PROJECT, z.s.

http://www.parentproject.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců