Bellis - mladé ženy s rakovinou prsu

Bellis - mladé ženy s rakovinou prsu je projekt Aliance žen s rakovinou prsu, který funguje již desátým rokem. Tento projekt se zaměřuje na mladé pacientky (v produktivním věku), které si prošly nebo procházejí léčbou spojenou s nádorovým onemocněním prsu. Onemocnění u dívek a žen v mladém věku s sebou přináší řadu specifik a specifických problémů z rodinné, pracovní, zdravotní a sociální oblasti, které jsou v životě každé pacientky stěžejní a které léčba karcinomu prsu do značné míry ovlivňuje. Zprostředkováváme odbornou i laickou pomoc hlavně v lékařských, psychologických a sociálních oblastech. Pro pacientky a jejich blízké pořádáme řadu akcí, jako jsou třeba terapeutické pobyty, odborné semináře, atd. Společně se snažíme o šíření povědomí o nutnosti prevence tohoto onemocnění.

Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s.

Informační a edukační centrum pro veřejnost, onkologicky nemocné a jejich organizace. Zároveň poskytuje metodickou pomoc organizacím onkologicky nemocných, koordinuje projekty a kampaně ve prospěch prevence a léčby nádorového onemocnění prsu, sjednocuje snahy pacientských organizací i jednotlivců o prosazování práv a rovných podmínek k léčení a rekonvalescenci žen s nádorovým onemocněním prsu a zastupuje české onkologické pacientky v mezinárodních strukturách.Zpět

 

DMS BELLIS 30
DMS BELLIS 60
DMS BELLIS 90
87 777

Organizace: Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s.

https://www.bellisky.cz/

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců