Adventní koncerty České televize 2021

Adventní koncerty ČT jsou nejstarším charitativním sbírkovým projektem České televize. Od svého vzniku sbírka pomohla 124 neziskovým organizacím a rozdělila přes 235 milionů korun. V 31. ročníku sbírky ČT opět podpoří 4 neziskové organizace, které byly vybrány z 97 přihlášených. Jde o:
Domov sv. Anežky, o.p.s., z Týna nad Vltavou, se zaměřuje na podporu dospělých osob s mentálním a kombinovaným postižením a jejich začleňování do otevřeného pracovního prostředí.
Hospic sv. Jiří, o.p.s., z Chebu, poskytuje mobilní hospicovou péči. Své služby rozšíří o perinatální péči.
Kaňka, o.p.s., z Tábora, pomáhá zdravotně a kombinovaně postiženým dětem. Díky darům navýší kapacitu denního stacionáře.
Mezinárodní vězeňské společenství, z.s., podporuje děti, které mají jednoho z rodičů ve výkonu trestu.

Česká televize

Česká televize je právnickou osobou zřízenou zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi, která vlastními úkony nabývá práv a závazků.
Česká televize dle ustanovení § 2 odst. 1 citovaného zákona poskytuje službu veřejnosti tvorbou a šířením televizních programů, popřípadě dalšího multimediálního obsahu a doplňkových služeb na celém území České republiky.Zpět

 

DMS ADVENT 30
DMS ADVENT 60
DMS ADVENT 90
87 777

Organizace: Česká televize

https://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/ct-podporuje/ct-podporuje-charitu/adventni-koncerty/

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců


projekty