VČASNÁ POMOC

Osvětová kampaň Společnosti pro ranou péči.
Narození dítěte s postižením je náročná životní situace a rodiče se často po stanovení diagnózy svého dítěte cítí, jako by je někdo hodil do ledové vody.
Cílem projektu je rozšířit povědomí o sociální službě raná péče. Jedná se o službu, která pomáhá rodinám překonávat těžké situace při výchově dítěte s postižením. Naším cílem je pomoci rodinám vytvořit takové podmínky, aby mohlo jejich dítě vyrůstat v domácím prostředí a rodina nemusela přistoupit k ústavní péči.
Kampaň bude vedena ve dvou vlnách:
V týdnu rané péče, již 14. ročník od 1. do 7. listopadu 2021
Nebuď srab!!!Namoč se pro ranou péči. od 1. 12. 2021 do 31 . 1. 2022

Společnost pro ranou péči, z. s.

Posláním Společnosti pro ranou péči je poskytovat odbornou pomoc a poradenství rodinám s dítětem s postižením nebo ohroženým vývojem. Provázíme rodiny v těžké životní situaci a usilujeme o to, aby mohly vychovávat dítě v jeho přirozeném domácím prostředí.Zpět

 

DMS PRORODINU 30
DMS PRORODINU 60
DMS PRORODINU 90
87 777

Organizace: Společnost pro ranou péči, z. s.

https://www.ranapece.cz/

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců