Hartecká stezka

Hartecká stezka je označení pro přibližně čtyřhektarové území na úpatí Vysokého Mýta, které je od roku 2008 cíleně modelováno jako přírodní a naučná zahrada přístupná veřejnosti. Během utváření základního rázu zahrady bylo využito silného podmáčení okolních jílových půd a voda byla přiznána jako funkční a estetický prvek formou jezírek a vodotečí. Postupně dochází k doplňování jak původních, tak sbírkových rostlin, které utvářejí rámec celé zahrady. Zvířata obývají též celý prostor zahrady, a to jak ve formě přirozeného výskytu, tak v lidské péči. Hlavním cílem Hartecké stezky je ukázat návštěvníkům, jak se může proměnit krajina při neinvazivní péči zacílené na rozvoj biodiverzity. Aktuálně se připravuje rozšíření působnosti Hartecké stezky na okolní pozemky ve spolupráci s obcí Hrušová.

Společnost pro zachování a obnovu biodiverzity z.ú.

Hlavním posláním a cílem působení SCRB je ochrana životního prostředí, rozvoj biodiverzity a ochrana ohrožených živočišných a rostlinných druhů. Tohoto cíle se snažíme docílit prostřednictvím vzdělávání a osvěty. V prostorách unikátní Hartecké stezky na kraji Vysokého Mýta realizujeme vzdělávací programy pro školáky i předškolní děti, ale i akreditované kurzy pro pedagogy. Mimo to se na Hartecké stezce staráme o desítky druhů zvířat a pěstujeme stovky druhů rostlin.Zpět

 

DMS HARTECKASTEZKA 30
DMS HARTECKASTEZKA 60
DMS HARTECKASTEZKA 90
87 777

Organizace: Společnost pro zachování a obnovu biodiverzity z.ú.

www.scrb.org

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců