Komunitní a edukační centrum KOPEC

Adventor je komunitní organizací, která poskytuje podporu dětem a dospělým na spektru autismu a jejich blízkým. V prostorách komunitního centra KOPEC nabízíme individuální a skupinové aktivity, terapie a služby s cílem co nejvyšší samostatnosti našich klientů a jejich začlenění do pracovního a sociálního prostředí. Také se věnujeme osvětovým aktivitám, přednáškám a vzdělávacím programům pro veřejnost. Jsme registrovaným zaměstnavatelem na chráněném trhu práce.
Finanční podpora pomáhá hradit náklady spojené s provozem komunitního centra KOPEC, zajišťování terapeutických, poradenských, aktivizačních a volnočasových aktivit, jejichž cílem je zlepšení života našich klientů na autistickém spektru a jejich blízkých. Důležitou součástí naší práce je obhajoba práv a potřeb lidí na spektru autismu.

Adventor o. s.

Adventor je komunitní organizací, která poskytuje podporu dětem a dospělým na spektru autismu a jejich blízkým. V prostorách komunitního centra KOPEC nabízíme individuální a skupinové aktivity, terapie a služby s cílem co nejvyšší samostatnosti našich klientů a jejich začlenění do pracovního a sociálního prostředí. Kromě toho se věnujeme osvětovým aktivitám, přednáškám a vzdělávacím programům pro laickou i odbornou veřejnost. Jsme registrovaným zaměstnavatelem na chráněném trhu práce.Zpět

 

DMS ADVENTOR 30
DMS ADVENTOR 60
DMS ADVENTOR 90
87 777

Organizace: Adventor o. s.

https://www.adventor.org/

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců