Ochrana biodiverzity

Cílem sbírky je získávat finanční prostředky, které lze využít k výkupu a managementu ohrožených cenných přírodních lokalit, které chceme ochránit soukromým vlastnictvím.

Vykupujeme pozemky, kterým hrozí akutní nebezpečí (vykácení lesa, odvodnění mokřadu, rozorání květnatých luk). Dále vykupujeme pozemky, které jsou vhodné pro návrat přírody (obnovení vodních toků, výsadby biocenter a biokoridorů).

Na těchto pozemcích zajišťujeme vhodnou péči (management), která povede k udržení nebo zlepšení biodiverzity (druhové bohatosti) na lokalitě. Takovou péčí může být třeba kosení, pastva, vytváření tůní a další. Těmito zásahy aktivně chráníme cennou přírodu a zachováváme nebo vytváříme domov pro mnoho druhů rostlin i živočichů.

Český svaz ochránců přírody

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je zapsaný spolek, jehož členy spojuje aktivní zájem o ochranu přírody a krajiny. Naším posláním je ochrana a obnova přírodního dědictví, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života. Naše činnost je velmi rozsáhlá a rozmanitá. Od péče o přírodně cenná území přes vzdělávání a osvětu veřejnosti až po péči o zraněné a jinak handicapované živočichy.Zpět

 

DMS PRIRODA 30
DMS PRIRODA 60
DMS PRIRODA 90
87 777

Organizace: Český svaz ochránců přírody

http://www.mistoproprirodu.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců