Pro snazší život dětí s golfovou nohou

Sbírka se koná ve prospěch spolku Achilleus z.s.
Vybrané finanční prostředky budou použity v souladu s posláním spolku, mimo jiné na doplnění Půjčovny dlah, údržbu, balné, poštovné, opravy a na další náklady na provoz Půjčovny.
Dále budou finanční prostředky vydány na osvětové informační tiskoviny a náklady na distribuci.

Achilleus z.s. je pacientská organizace sdružující pacienty s pes equinovarus/golfová noha = vrozená ortopedická vada. Podporu rodiče potřebují od okamžiku, když se o vadě dozví a po celou dobu léčby. Úskalím léčby je období, kdy děti musí nosit dlahy do 5 let věku. Často se stává, že dítě z dlah vyroste nebo se dlaha rozbije. Bohužel nárok na nové mají jen 2x ročně. Pro tyto případy je tu spolek Achilleus.

Achilleus z.s.

Spolek Achilleus je neziskovou organizací, která sdružuje děti i dospělé s vrozenou vývojovou vadou Pes Equinovarus Congenitus. Pomáhá dětem již od narození, kdy je léčba nejefektivnější. Toto období je náročné jak pro děti samotné, tak pro jejich rodiče. Aktivně vystupujeme na konferencích pro zdravotnickou veřejnost. Seznamujeme odborníky s životem lidí s pes equinovarus a s nejnovějšími trendy v léčbě. Snažíme se zejména o prosazení Ponsetiho metody s využitím nejnovějších poznatků.Zpět

 

DMS GOLFOVANOHA 30
DMS GOLFOVANOHA 60
DMS GOLFOVANOHA 90
87 777

Organizace: Achilleus z.s.

https://achilleus.cz/

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců