Fokus - pro duševní zdraví

Fokus Praha poskytuje lidem s duševním onemocněním neústavní zdravotní péči a sociální podporu tak, aby byli schopni co nejlépe zvládat život ve svém prostředí a mezi svými blízkými a nalézat možnosti osobní realizace ve společnosti.
Pomáháme jim nebo je znovu učíme překonávat všední překážky, nabízíme podporu při hledání bydlení, zaměstnání, snažíme se posílit jejich sebevědomí, tak, aby dosáhli plnohodnotného a spokojeného života. Zjednodušeně řečeno prostřednictvím komunitních služeb vracíme lidi s vážným duševním onemocněním zpátky do života, se vším, co k němu patří. Kromě toho podporujeme a motivujeme lidi s duševním onemocněním v aktivním hledání cest pro seberealizaci a důstojné uplatnění ve společnosti.

Fokus Praha, z.ú.

Duševní zdraví je křehké. Každý čtvrtý z nás zažije během života duševní krizi. V takových situacích je podpora okolí nezbytná. Fokus Praha nabízí pomocnou ruku lidem, kterým do života vstoupilo duševní onemocnění. Snažíme se, aby mohli žít důstojným životem mimo zdi psychiatrických léčeben. Pomáháme jim s bydlením, prací, terapiemi, podporou na úřadech a nabízíme i společné aktivity, aby nikdo nemusel být sám. Vyvracíme mýty a předsudky společnosti v oblasti duševního zdraví.Zpět

 

DMS FOKUS 30
DMS FOKUS 60
DMS FOKUS 90
87 777

Organizace: Fokus Praha, z.ú.

www.fokus-praha.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců